Redovisning i Uppsala - Jämför offerter

Hitta redovisningshjälp i Uppsala

Jämför offerter från redovisningsbyråer i Uppsala - helt gratis!

Vi specialiserar oss på att gratis hjälpa företag att hitta och jämföra redovisningsbyråer i Uppsala. Du behöver bara fylla i formuläret nedan, så får du kostnadsfria offerter från olika redovisningsbyråer.

Du sparar tid och pengar genom att jämföra flera olika byråer på en och samma gång.

Du förbinder dig inte till något genom att fylla i formuläret nedan, du väljer själv om du vill anlita någon av redovisningsbyråerna!

  • Beskriv jobbet
    1. Fyll i formuläret
  • Kontaktad av företag
    2. Jämför offerter
  • Jämför och välj företag
    3. Välj redovisningsbyrå
Skickar in förfrågan...
Beskriv ert behov

Beskriv ert behov

Gör en kostnadsfri förfrågan genom att fylla i formuläret och beskriv vilken sorts redovisningshjälp ni behöver samt vilken bolagsform ni har.

Jämför offerter

Jämför offerter

Vi skickar er förfrågan till alla redovisningsbyråer som jobbar med den typ av redovisningshjälp ni efterfrågat. Ni får sedan upp till fem offerter från kvalitetskontrollerade redovisningsbyråer.

Välj redovisningsbyrå

Välj redovisningsbyrå

Ni väljer sen den redovisningsbyrå eller redovisningskonsult som passar er bäst. Det är dock inget tvång att välja någon av byråerna, ni väljer helt själva om ni vill anlita någon av dem.

Hitta en redovisningsbyrå i Uppsala hos RedovisningsOfferter!

RedovisningsOfferter är en av Sveriges ledande förmedlingar online av ekonomi och redovisningstjänster. Vi tar emot och förmedlar uppdrag från företag i alla storlekar och bolagsformer runt om i landet. Våra redovisningsbyråer har först godkänts av oss innan de blivit anslutna till vår förmedlingstjänst. Det gör att både du som kund kan känna dig trygg i att du anlitar en seriös redovisningsbyrå och du som redovisningskonsult i att du motsvarar de krav som ställs på kvalitén på dina redovisningstjänster. Har du en redovisningsbyrå i Uppsala eller vill anlita en konsult att sköta ditt företags redovisning i Uppsala så är RedovisningsOfferter helt rätt för dig!

Vad känner du till om årsredovisning? Årsredovisning är en sammanställning av ett företags alla räkenskaper och förvaltning under ett räkenskapsår. Enligt lag måste alla aktiebolag, vissa handelsbolag samt ekonomiska föreningar sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning vars innehåll ska vara offentligt. Direktiven för en årsredovisning är att den ska vara överskådligt uppställd, ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat samt följa god redovisningssed. Årsredovisningen ska presenteras systematiskt, lättillgängligt och med stora möjligheter till överblick för att anses vara överskådligt uppställd. Den rättvisande bilden av verksamhetens ställning och resultat utgörs av balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. Det sista direktivet, följa god redovisningssed, innebär att årsredovisningen ska följa gällande redovisningslagar och vedertagen praxis. När årsredovisningen är sammanställd ska den skickas in till Bolagsverket för offentliggörande. Alla aktiebolag och ekonomiska föreningar ska dessutom lämna in förslag till vinst- eller förlustdisposition. Slutligen ska årsredovisningen undertecknas av alla styrelsemedlemmar och VD. Det är mycket arbete med att sammanställa en årsredovisning! Då är det skönt att anlita en duktig och erfaren redovisningskonsult. Du kan ägna dig åt roligare saker istället med vetskapen att ditt företags redovisning är i goda händer.

Söker du en byrå som kan sköta din redovisning i Uppsala så gör du så här: på RedovisningsOfferters hemsida, eller hos våra samarbetspartners, hittar du ett formulär där du uppger vad för sorts redovisningshjälp du behöver och vad för bolagsform på företaget. Vi jämför din information med våra anslutna redovisningsbyråer innan vi skickar din förfrågan till lämpliga byråer. Du blir sedan kontaktad av maximalt fem redovisningsbyråer som svarar dig med en presentation av deras redovisningstjänster samt en offert. Vilken byrå du väljer att anlita är helt och hållet ditt eget val. Det är lätt, smidigt och dessutom helt gratis att använda vår förmedlingstjänst.

Tillhandahåller du tjänster inom redovisning i Uppsala är RedovisningsOfferter perfekt för dig! Vår förmedlingssajt är både effektivare och billigare än andra marknadsföringskanaler. Vi får dagligen in nya uppdragsgivare på företag, allt från små enskilda firmor till stora aktiebolag, runt om i Sverige som vill anlita en erfaren och duktig redovisningsbyrå. Du väljer själv vilka uppdrag som intresserar dig och det är bara dessa som du betalar för, vilket gör att du kan välja de redovisningsuppdrag som är mest ekonomiskt lönsamma för din byrå. Genom en personlig kontakt med uppdragsgivaren kan du presentera vad som ingår dina tjänster och motivera arvodet vilket är viktigt då vi inte är en prispressartjänst utan en förmedlingstjänst.