Bokföring - Jämför offerter

Hitta bokföringshjälp

Jämför offerter från bokföringsbyråer - helt gratis!

Vi specialiserar oss på att gratis hjälpa företag att hitta och jämföra bokföringsbyråer. Du behöver bara fylla i formuläret nedan, så får du kostnadsfria offerter från olika bokföringsbyråer.

Du sparar tid och pengar genom att jämföra flera olika byråer på en och samma gång.

Du förbinder dig inte till något genom att fylla i formuläret nedan, du väljer själv om du vill anlita någon av bokföringsbyråerna!

 • Beskriv jobbet
  1. Fyll i formuläret
 • Kontaktad av företag
  2. Jämför offerter
 • Jämför och välj företag
  3. Välj bokföringsbyrå
Skickar in förfrågan...
Beskriv ert behov

Beskriv ert behov

Gör en kostnadsfri förfrågan genom att fylla i formuläret och beskriv vilken sorts bokföringshjälp ni behöver samt vilken bolagsform ni har.

Jämför offerter

Jämför offerter

Vi skickar er förfrågan till alla bokföringsbyråer som jobbar med den typ av bokföringshjälp ni efterfrågat. Ni får sedan upp till fem offerter från kvalitetskontrollerade bokföringsbyråer.

Välj bokföringsbyrå

Välj bokföringsbyrå

Ni väljer sen den bokföringsbyrå eller bokföringskonsult som passar er bäst. Det är dock inget tvång att välja någon av byråerna, ni väljer helt själva om ni vill anlita någon av dem.

Bokföring

Vad är bokföring?

Bokföring är noteringar av affärshändelser och ekonomiska transaktioner.

Alla händelser av ekonomisk som påverkar företagets ekonomi måste bokföras. Bokföringen ska i normala fall alltid grunda sig på ett skriftligt underlag. Detta skriftliga underlag kallas för verifikation.

Bokföring görs för att näringsidkaren ska kunna följa upp verksamheten och styra mot företagets mål. Bokföringen måste skötas enligt bokföringslagen, annars riskerar man att begå bokföringsbrott.

Bokföringsnämnden är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som svarar under Finansdepartementet. Enligt Bokföringsnämnden ska alla näringsidkare sköta bokföringen på samma standardiserade sätt. Bokföringen ska, så långt som det är möjligt, ske i kronologisk ordning. Bokföringslagen säger att varje affärshändelse måste presenteras både i datumordning och i systematisk ordning.

Utifrån bokföringen genereras rapporter såsom exempelvis:

 • verifikationslista
 • resultatrapport
 • balansrapport
 • huvudbok

Redovisning är sammanställandet av räkenskaperna i exempelvis årsredovisningar. Bokslut gör man när ett räkenskapsår är slut.

Det finns två bokföringsmetoder: faktureringsmetoden och kontantmetoden.

När ska bokföringen göras?

Uppkomna affärshändelser ska bokföras löpande i grundbok och huvudbok. Kontanta in- och utbetalningar bokförs senast påföljande arbetsdag. Övriga affärshändelser så snart det kan ske. I praktiken innebär det att affärshändelser som inträffat under en kalendermånad ska bokföras senast under efterföljande månad.

För enskilda näringsidkare är ett räkenskapsår alltid samma som kalenderåret, undantaget är första räkenskapsåret, då kan räkenskapsåret vara förkortat eller förlängt. Dock aldrig längre än 18 månader.

Efter räkenskapsåret ska årsbokslut upprättas. Ett årsbokslut består av resultat -och balansräkning.

Enskilda firmor kan välja att upprätta ett bokslut i förenklad form, s.k. förenklat årsbokslut. Förenklat årsbokslut får normalt användas om nettoomsättningen understiger 3 miljoner kronor.

Vilka är bokföringsskyldiga?

Följande juridiska personer är alltid bokföringsskyldiga:

 • Aktiebolag
 • Handelsbolag
 • Ekonomiska föreningar
 • Enskilda firmor (fysisk person som bedriver näringsverksamhet)

Bokföringsskyldigheten innebär att:

 • alla affärshändelser bokförs löpande så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok)
 • det finns verifikationer för alla bokföringsposter
 • redovisningen arkiveras i ordnat skick och på betryggande sätt i Sverige under minst 7 år
 • årsbokslut/årsredovisning upprättas

RedovisningsOfferter kan hjälpa dig att hitta och jämföra bra bokföringsbyråer i hela Sverige. Gör en offertförfrågan genom att fylla i formuläret så få du offerter från flera olika bokföringsbyråer.